Centrum
Bankowo Finansowe
ul. Nowy Świat 6/12
Warszawa

Bezpłatna wejściówka

Uzupełnij formularz i naciśnij Wyślij, a na podany e-mail otrzymasz bezpłatną wejściówkę uprawniającą do wejścia na koncert (pamiętaj! na jeden adres e-mail można pobrać tylko jedną wejściówkę). Pliki do pobrania:

Wydarzenia przeszłe

Lanberry
Ania Karwan, Alicja
Lilu, Gonix
Bovska, Eliza A. Tkacz
The Engineers Band, Film Jazz Project, Michał Salamon
Gooral, Yukaa, Szum and Fykes
Wolska, ShataQS

Wydarzenia aktualne

Brak aktualnych wydarzeń

Wydarzenia przyszłe

Brak przyszłych wydarzeń

Brak aktualnych wydarzeń.